Klaar voor een nieuwe fase

Klaar voor een nieuwe fase

Met de lancering van onze nieuwe website zijn we klaar voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van Pro Infra. In nauwe samenwerking met SocialLane hebben we tijdens een intensief traject opnieuw een koers bepaald. Met alle medewerkers hebben we onze kernwaarden en...
Pro Infra-aanpak bij RAW-bestekken

Pro Infra-aanpak bij RAW-bestekken

De afgelopen 10 jaar hebben we bij Pro Infra ruime ervaring opgedaan in het opstellen van RAW-bestekken voor tal van projecten: contracten voor rioolvervanging, herinrichting van (binnenstedelijke) weginfrastructuur, bouw- en woonrijp maken van woningbouwlocaties en...