HD_MRK HD_MRK
 
SNGL • PST TP openbare_ruimte
BRDCRMBS SNGL

Capelse Blok, Capelle a/d IJssel

In Capelle aan den IJssel worden door ABB Ontwikkeling woningen gerealiseerd op het terrein van een voormalige school. Dit project, “Capelse Blok”, bestaat uit 39 woningen en de bijbehorende inrichting van het openbare gebied.  ABB Ontwikkeling  heeft Pro lnfra de vraag gesteld om het ter beschikbaar gestelde definitief ontwerp van de openbare ruimte civieltechnisch uit te werken tot een definitieve inrichtingstekening. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp wordt de bouw- en woonrijp inrichting uitgewerkt in een bestek met bijbehorende tekeningen en bijlagen.

Verschillende fases

Pro Infra vervaardigt op basis van de stedenbouwkundig plan en het verkavelingsplan het Definitieve Ontwerp van de openbare ruimte. Wij stemmen het ontwerp voor de bouw- en woonrijpfase af met de verschillende partijen (nutsbedrijven, gemeente en ABB bouw). Nadat de opdrachtgever het bestek heeft goedgekeurd, zetten wij de aanbestedingsfase op voor een aannemersselectie voor het bouw- en woonrijp maken van de ontwikkellocatie Capelse Blok.

In de aanbestedingsfase zullen wij de aannemer adviseren over de inschrijvingen en de Nota van Inlichtingen verzorgen. Wij zijn hierbij het aanspreekpunt voor de aannemer(s).

DSPL_MDWRKR
Projectleider
Peter Boerefijn
Directeur, projectleider
+31 (6) 57561390
pboerefijn@proinfra.nl
RVW
 
Regentesse Zuid
Regentesse Zuid kavel B, C + D
Herinrichting
 
Abtswoudseweg en Zuideinde in Delft
Herinrichting fietsstraat
 
Amstelstation, Amsterdam
Contractfase maaiveld
 
Herinrichting Rijksstraatweg, Wassenaar
Herinrichting
 
Directievoering en toezicht diverse projecten
Project begeleiding
 
Meesterlaan/Eksterlaan, Leerdam
Ontwerpen en bestek
 
Nieuw Koningsduin, Bakkum
Project engineering
 
Beheer werkterreinen, Amsterdam
Zuidasdok
 
 
 
 

Pro Infra B.V.
Lange Kleiweg 62m
2288 GK Rijswijk

+31 (70) 3306634
info@proinfra.nl

KvK Haaglanden 60089598
BTW NL8537.61.097.B01
IBAN NL78 ABNA 0407 2568 57

Pro Infra is ISO 9001 gecertificeerd Pro Infra is VCA gecertificeerd
 
 
 
Ontwerp en bouw website 8days 
© Pro Infra 2015