BLVC-plan

Hoe kun je de hinder van een project voor de omgeving minimaliseren, zonder de uitvoering ervan in gevaar te brengen? Hoe houd je het bouwterrein bereikbaar en de omgeving voor omwonenden leefbaar? Hoe communiceer je helder en adequaat en draag je zorg voor de veiligheid van alle betrokkenen? Dat staat allemaal in een BLVC-plan.

Een BLVC-plan verlaagt faalkosten en voorkomt vertragingen.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Hiermee wordt eigenlijk samengevat wat de omgeving nodig heeft in het geval van een stedebouwkundig of infrastructureel project. Elk nieuw project zorgt in meer of mindere mate immers voor overlast in de omgeving. Door in de voorbereiding goed na te denken over de BLVC-aspecten worden alle belangen expliciet afgewogen. Dit levert uiteindelijk een voorspelbare en beheerste uitvoering van een project op. Alle betrokken partijen weten dan immers wat zij kunnen verwachten en waar ze aan toe zijn. Dit verlaagt faalkosten en voorkomt vertraging door verrassingen.

Belangen in kaart brengen.

Bij Pro Infra zijn we ervaren met het in kaart brengen van alle verschillende belangen en het afstemmen en afwegen daarvan. Omdat we een goed beeld hebben van wat nodig is om een project technisch uit te voeren, maar ook omdat we weten welke belangen elke stakeholder heeft. We zijn bovendien bekend met de voorschriften en richtlijnen.

We hebben ruime ervaring met het opstellen van BLVC-plannen en zorgen ook voor toezicht op de naleving ervan. Dit doen we onder andere voor gemeenten als Amsterdam, Den Haag, Delft en Rijswijk, voor Waternet, maar ook aannemers (BAM, Heijmans) en particuliere opdrachtgevers als Liander en GVB.

Daarnaast dragen we onze kennis ook over door bijvoorbeeld trainingen of workshops te geven over BLVC, of door te adviseren in een tender. Ook houden we toezicht op de uitvoering van de maatregelen en evalueren we of de genomen maatregelen effectief zijn geweest.

Kan Pro Infra je helpen met BLVC?

Neem contact op met ons.