Projectmanagement en -advies

Een project succesvol afronden en tijdens het hele proces ‘in control’ blijven; dat wil elke opdrachtgever. Bij Pro Infra zorgen we ervoor dat een project in elke fase op alle relevante aspecten beheersbaar blijft.
Een project succesvol afronden en tijdens het hele proces ‘in control’ blijven; dat wil elke opdrachtgever. Bij Pro Infra zorgen we ervoor dat een project in elke fase op alle relevante aspecten beheersbaar blijft.

Van eenvoudige opdracht tot complex project

We kunnen projecten van elke omvang van A tot Z voor onze opdrachtgevers aansturen of begeleiden. We adviseren in elke fase van het project met een duidelijke focus op het behalen van gestelde doelen. Uiteraard bewaken we hierin dat een project beheersbaar blijft op het gebied van geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit (GROTICK).

U kunt bij ons terecht voor:

9

Projectmanagement

 • Eisenmanagement
 • Planningsmanagement
 • Risicomanagement
 • Systems Engineering
 • Verificatie en validatie
 • Levvr
9

Inventarisatie en onderzoek

 • Veldinventarisatie
 • Landmeten
 • DTM
 • Kabels en leidingen
 • Rioolberekening
 • Milieukundig onderzoek
9

Aanbestedingsbegeleiding

 • Inschrijvingsleidraad
 • Inkoopstrategie
 • EMVI-beoordeling
 • Inschrijvingsbeoordeling
 • Gunningsadvies
9

BLVC

 • BLVC-plan
 • BLVC-toezicht
 • BLVC-workshop
9

Kostenmanagement

 • SSK-raming
 • Directieraming
 • Kabinetraming
9

Vergunningen

 • Vergunningenscan
 • Vergunningenmanagement
 • Vergunningaanvraag
9

Tenderondersteuning

 • EMVI-plan
 • Tendermanagement

Onderzoek met strategische partners

Een geslaagd project is gebaseerd op gedegen vooronderzoek. We werken samen met zorgvuldig geselecteerde strategische partners op het gebied van (veld)onderzoek. Al onze partners hebben ruime ervaring met civieltechnische werken en hechten net als wij aan hoge kwaliteitsnormen en een uitstekende projectbeheersing.

Door samenwerking met deze partners
kunnen wij u de volgende diensten bieden:

$

Landmeten

(o.a. DTM)
$

Water

(grond)waterkwaliteit, dynamische berekeningen voor riolering en grondwateronttrekking.
$

Ecologie

flora- en fauna-onderzoeken.
$

Bodem & archeologie

(milieuhygiënische) grondonderzoeken, archeologische onderzoeken en sonderingen.
$

Verharding

(milieuhygiënische) verhardingsonderzoeken en berekeningen voor verhardingen.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?

Bel ons direct voor een afspraak!