SSK-raming van projectkosten

Bij ieder infra-project is de kostenraming een belangrijke factor. Bij Pro Infra gebruiken we hiervoor de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK). Daarmee kunt u rekenen op een overzichtelijke, éénduidige en complete raming van de totale kosten van uw project.

Voor elke projectfase een vergelijkbare kostenraming

De Standaardsystematiek voor Kostenramingen wordt in de infrasector breed gebruikt. Daardoor kunt u een SSK-raming makkelijk vergelijken met andere ramingen. U ziet snel waar de meeste kosten per onderdeel in zitten en waar u eventueel op kunt besparen. Zijn de prijzen gestegen of verandert het project? Dan stellen we de raming eenvoudig voor u bij. U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u de cijfers wilt zien en in hoeverre u deze wilt opdelen in verschillende posten. Ook bepaalt u zelf hoe vaak u een kostenraming wilt hebben. Wij raden aan om voor elke projectfase een nieuwe raming te maken. Zo heeft u in elke fase een actueel beeld van de kosten.

Kostenbeheersing door SSK

Een SSK-raming is bij uitstek geschikt voor infrastructurele projecten, zoals de herinrichting van een woonwijk, het aanleggen van een OV-verbinding, de herinrichting van een weg of het bouw- en woonrijp maken van een nieuwbouwwijk. Bij deze projecten komen niet alleen bouwkosten kijken, maar ook veel andere kosten. Denk aan engineeringskosten, vastgoedkosten en kosten voor vergunningen of onderzoeken. Het kenmerk van een SSK-raming is dat al deze kosten worden meegerekend. Ook wordt er rekening gehouden met risico’s en de daarbij horende kosten. U krijgt dus een eerlijk, transparant en compleet kostenoverzicht, dat een perfecte basis biedt voor uw begroting en/of budgetaanvraag.

Realistische schattingen door ervaren ingenieurs

Een SSK-raming staat of valt met degene die de raming maakt. Die moet realistisch kunnen schatten hoeveel de verschillende posten gaan kosten. Bij Pro Infra kunnen we dat als geen ander. Dat komt doordat onze ingenieurs vrijwel dagelijks hiermee werken en constant begrotingen van inschrijvers evalueren en beoordelen. Bovendien hebben ze een scherp oog voor posten die financieel riskant kunnen zijn. Die onderwerpen ze aan een extra onderzoek, om de schatting zo betrouwbaar mogelijk te maken. Hebben ze de raming eenmaal opgesteld, dan onderbouwen ze die in het bijbehorende kostenrapport. En natuurlijk denken ze graag met u mee over mogelijke besparingen of aanpassingen.

U kunt bij ons terecht voor:

9

Opstellen van SSK-ramingen

9

Toetsing van SSK-ramingen

9

Advies over kostenbesparing en kostenbeheersing

9

Herijken van SSK-ramingen

9

SSK-raming in combinatie met RAW-bestek

9

SSK-raming in combinatie met technisch ontwerp

Een SSK-raming voor uw project laten maken?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer in ons blog over SSK-ramingen.