Infra ontwerp

Goed doordachte en heldere technische ontwerpen voor stedelijke en regionale infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Creativiteit, vakmanschap en expliciet werken

Pro Infra maakt goed onderbouwde en helder gevisualiseerde ontwerpen voor stedelijke en regionale infrastructuur, openbare ruimtes en het bouw- en woonrijp maken van gebieden. Dit is een proces waar creativiteit, vakmanschap en expliciet werken bij elkaar komen. Om van een vraag naar een ontwerp te komen dat voldoet aan de eisen van de klant, aan normen en richtlijnen en aan de meegegeven beperkingen die bijvoorbeeld door de omgeving aan het project worden opgelegd.

U kunt bij ons terecht voor:

9

Schetsontwerp (SO), voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), uitvoeringsontwerp (UO)

9

Bestekken

9

SSK- en directieramingen

9

Faseringstekeningen

9

Referentieontwerpen

9

Presentatietekeningen

Ideeën tastbaar maken voor overheid, aannemers en projectontwikkelaars

Onze ontwerpers en tekenaars zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van (multidisciplinaire) ontwerpen voor zowel binnenstedelijke als regionale infrastructuur. In elke fase van een project, vanaf conceptfase (SO) tot en met realisatiefase (UO), denken wij mee en maken ideeën tastbaar. Bij traditionele ontwerpprocessen (voorontwerp, definitief ontwerp en bestekstekeningen), maar ook bij UAV-GC projecten waar gewerkt wordt naar een referentieontwerp, dat wordt vertaald naar een definitief ontwerp en uitvoeringstekeningen. We doen dit niet alleen voor gemeenten of provincies, maar ook voor private partijen zoals projectontwikkelaars en aannemers.

Actuele software en eigen tekenstandaard

Onze tekenaars/ontwerpers volgen altijd de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied. We maken gebruik van AutoCAD, ondersteund door InfraCAD en hebben onze eigen tekenstandaard dat gebaseerd is op de NLCS. Onze tekeningen zijn hierdoor helder, logisch, juist en verzorgd. Hierdoor staat een ontwerp duidelijk op papier, wat ook de presentatie ervan ten goede komt.

Verder gebruiken we ondersteunende software als:

9
Rijcurve-simulatie bij wegontwerp
9
3D-modellering bij visualisatie van hoogtes van terreinen
9
BIM/GIS-applicaties om data te beheren, inzicht te creëren en informatie te delen met anderen
Naast actuele gereedschappen is een goede beheersing en inrichting van het ontwerpproces een bepalende factor om een continue kwaliteit van onze producten te waarborgen, efficiënt te werken en te blijven voldoen aan de eisen van de klant.

Ontwerpen als iteratief proces

Ontwerpen is een iteratief proces. Om wijzigingen in eisen of omstandigheden goed te kunnen volgen en beheersen, werken we ook in het ontwerpproces met onze eigen Levvr-omgeving. Door wijzigingen in de Levvr-omgeving te verwerken en eventueel geconstateerde afwijkingen expliciet te maken verduidelijken we ook onze gemaakte ontwerpkeuzes, borgen we de wijzigingen en leggen deze vast in ontwerpnota’s.