Busverbinding Schiphol-Amsterdam

Opdracht

Busverbinding Schiphol-Amsterdam

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam is volop bezig met het uitwerken van de plannen voor het Schinkelkwartier. Het doel is om dit geïsoleerde werkgebied te vernieuwen naar een levendige en goed bereikbare stadswijk. Een plek met een stedelijk en groen karakter, waar Amsterdammers graag wonen, werken en ontspannen.

Situatie en aanpak

De contouren van het nieuwe Schinkelkwartier worden steeds meer zichtbaar. Het wordt een divers, duurzaam en innovatief woon- en werkgebied. Er is niet alleen ruimte voor 11.500 woningen, maar ook 1.025.000 m² kantoor- en bedrijfsruimte en 350.000 m² voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Denk hierbij aan scholen, sportfaciliteiten, winkels en horeca. Het Schinkelkwartier kan daarmee in de toekomst ruimte bieden aan 23.000 inwoners en 45.000 arbeidsplaatsen. Een ontwikkeling die in omvang te vergelijken is met andere grote Amsterdamse projecten, zoals IJburg en de Zuidas. Belangrijk in het plan is het behouden en toevoegen van groen en fijne verblijfsplekken. Ook komen er nieuwe verbindingen voor de fiets en het openbaar vervoer om de wijk te verbinden met de rest van de stad en Schiphol. Pro Infra heeft de gemeente in een eerder traject ondersteund bij de variantenstudie en de kostenramingen om een HOV-verbinding in te passen in de plannen van de ontwikkeling van het Schinkelkwartier.

busverbinding schiphol

Het Schinkelkwartier is een omvangrijk gebied. Daarom is besloten om dit gebied organisch, per deelgebied en gefaseerd te gaan ontwikkelen. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer. In dit kader heeft de gemeente Amsterdam aan Pro Infra de opdracht gegeven om een busverbinding vorm te geven tussen de deelplannen de Schinkelhaven en Nieuwe Meer-West, tot aan de aansluiting op het Zuidtangent. Hierbij gebruik makend van de bestaande infrastructuur.  

Bij dit project vervaardigt Pro Infra de Nota van Uitgangspunten, het VO van het tracé, de inrichting en de inpassing van de bushaltes over het gehele traject. Ook verzorgt Pro Infra de actualisatie van het risicodossier, de SSK-raming van de investeringskosten en de intergemeentelijke afstemming tussen verschillende organisaties.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Berend Lemkes

Berend Lemkes

blemkes@proinfra.nl

06 21344427

Berend Lemkes

Bekijk de diensten van Pro Infra