Nieuw Koningsduin fase 7 – Duin en Bosch

Opdrachtgever

ABB Ontwikkeling BV

Opdracht

 • Opstellen ontwerp voor bouwrijp en woonrijp maken voor zowel maaiveld als ondergrond
 • Aanvraag vergunningen
 • Opstellen RAW bestek
 • Coördinatie kabels en leidingen
 • Begeleiden aanbesteding
d

Doelstellingen opdrachtgever

 • Waterberging en afvoer binnen het projectgebied
 • Inrichting openbare ruimte
 • Randvoorwaarden gemeente Castricum en Parnassia
 • Tijdig ontwerpen en aanbesteden t.b.v. verkoop woningen

Situatie

Voor de ontwikkeling van 17 woningen in Nieuw Koningsduin in het duingebied van Castricum moet het ontwerp voor de openbare ruimte technisch worden uitgewerkt. Hieronder vallen het maaiveldontwerp en het rioolontwerp. Dit is de zevende en laatste fase van dit project waar wij vanaf fase 1 bij betrokken zijn. De uitdaging bij deze zit hem in de complexiteit van een relatief kleine oppervlakte. In dit project hebben we met verschillende uitdagingen te maken:

 • Hoogteverschillen: Het gebied ligt midden in een duingebied waar we te maken hebben met een glooiend landschap. De huidige hoogte van het terrein verandert om ervoor te zorgen dat de percelen van de huizen een werkbare tuin krijgen. Daarnaast blijft de hoogte van het omliggende terrein ongewijzigd waardoor we hoogteverschillen moeten opvangen met bijvoorbeeld een damwand.
 • Waterberging: De eis die is gesteld voor dit project is dat we al het hemelwater dat op het projectgebied valt, binnen het project gebied bergen en infiltreren. 
 • Beperkte ruimte: In dit projectgebied is beperkte ruimte met bijkomende uitdagingen als het behouden van een monumentale beuk en een archeologische bodemlaag waar het ontwerp boven moet blijven.
 • Afstemming met K&L bedrijven
 • Afstemming met waterschap
 • Afstemming met woningbouwer
 • Rioolontwerp
 • Technische uitwerking ontwerp maaiveld
 • Aanvraag vergunningen (water)
 • Afstemming met gemeente Castricum en woningbouwer
 • Verdere technische uitwerking ontwerp
 • Opstellen RAW-bestek
 • Opstellen directieraming
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten
 • Begeleiding aanbesteding en Nota van Inlichtingen
 • Beoordelen inschrijvingen
 • Overdrachtsoverleg met aannemer

Aanpak

Pro Infra heeft aan de hand van ervaring op de eerdere fases van het project, kennis van riool en maaiveld, en afstemming met de betrokken partijen voor dit project een compleet en integraal ontwerp opgesteld dat binnen alle randvoorwaarden past. Hierin is rekening gehouden met o.a. kabels en leidingen, riolering, waterberging en aansluiting op de bestaande situatie met de bijkomende uitdagingen.

Voor waterberging is gekozen voor een innovatief systeem met behulp van Rockflow. Dit is een ondergrondse waterberging gemaakt van steenwol. Op basis van een rioolberekening is bepaald hoeveel water er moet worden gebufferd en geïnfiltreerd om te zorgen dat er geen water op straat komt te staan. Met die berekening is de juiste hoeveelheid Rockflow bepaald en vervolgens ingepast in de beperkte ruimte. Voor meer informatie hierover zie website Rockflow.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Tim van den Broek

Tim van den Broek

tvandenbroek@proinfra.nl

06 25 25 98 05

Tim van den Broek

Bekijk de diensten van Pro Infra