Nieuwbouw Den Haag

Opdracht

Gebiedsontwikkeling Energiekwartier

Opdrachtgevers

Gemeente Den Haag, dienst Stedelijke Ontwikkeling

Voor de gemeente Den Haag heeft Pro Infra diverse projecten uitgevoerd in het Energiekwartier. Dit betrof het woonrijp maken van de kavels C+D en het technisch uitwerken van het definitieve ontwerp van wijkpark de Verademing en diverse onderzoeken. Hieronder beschrijven we de situatie en gaan we nader in op de door ons gedane werkzaamheden.

Het Energiekwartier: een gewilde woonwijk

Op een paar minuten lopen van hartje Den Haag, ligt het Energiekwartier. Een wijk die zich binnen afzienbare tijd ontpopt tot één van de meest gewilde woonwijken van de stad. Een plek van contrasten: stoere industriële panden en nieuwbouwwoningen in alle prijsklassen. Een plek om lekker te wonen, in de luwte van de binnenstad. Met alle voorzieningen binnen handbereik: van restaurants, koffiebars, culturele hotspots en sportclubs tot basisscholen en kinderdagverblijven.

De transformatie van het gebied rondom de oude elektriciteitsfabriek is bijna compleet. Park de Verademing is af en is een ware groene hotspot geworden.

 

Woonrijp maken kavels C+D

Voor Kavel C+D heeft Pro Infra het procesmanagement verzorgd. Dit betrof het slopen, saneren en bouwrijp maken van de kavels en de coördinatie van kabels en leidingen. Vervolgens hebben wij het bestek voor het woonrijp maken voorbereid, aanbesteed en begeleid tijdens de uitvoering (directievoering en toezicht).

 

Technisch ontwerp wijkpark De Verademing

Pro Infra heeft de ontwerptekening van het ingenieursbureau Den Haag (IbDH) technisch uitgewerkt naar bestekstekeningen en het RAW-contract opgesteld. In dit project zaten veel verschillende disciplines, namelijk sportvelden, groenvoorzieningen, bouwkundige aanpassing van het bruggebouw, voet- en fietspaden en verplaatsing van een paardenbak. Een gecompliceerd project door het werken in de leeflaag van de sanering, ligging van het hogedruk gasleiding en vertaling van de landschappelijk visie.

 

Diverse onderzoeken

Bureau-onderzoek en het uitvoeren van proefsleuven ter verificatie van de ligging de in het gebied aanwezige warmteleidingen. Daarnaast hebben we diverse landmeetkundige en milieukundige bodemonderzoeken laten uitvoeren.

Op dit moment verzorgt Pro Infra de voorbereiding van de recreatieve route door het gebied, het woonrijp maken van kavel B en het Esperantoplein. Deze projecten worden met een integrale blik op de gebiedsontwikkeling technisch uitgewerkt.

Het geeft voldoening om de wijk tot leven te zien komen tijdens de ontwikkeling. Doordat wij het gebied al langere tijd kennen voelen wij ons betrokken bij de integrale ontwikkeling kunnen wij echt meerwaarde bieden die de gebiedsontwikkeling ten goede komt.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Shafa'at Ramdjanbeg

Shafa'at Ramdjanbeg

06 42143714

sramdjanbeg@proinfra.nl

Shafa'at

Bekijk de diensten van Pro Infra