Rioolvervanging Katwijk

Opdracht

Vervanging riool Moleneind, Schoolsteeg en Koestraat

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk

In 2018 heeft Pro Infra SSK-ramingen opgesteld om de kosten voor diverse rioolvervangingsprojecten te kunnen programmeren. De gemeente Katwijk vroeg Pro Infra de voorbereiding van drie projecten op te starten, te weten:

  • Rioolvervanging Schoolsteeg (Rijnsburg)
  • Rioolvervanging Koestraat (Rijnsburg)
  • Rioolvervanging Moleneind (Rijnsburg)

Situatie en aanpak

De opdracht betrof het vervangen van het gemengde stelstel. Wij constateerden dat dit niet in lijn is met de duurzaamheidsambitie van de gemeente Katwijk. Om de opdrachtgever te helpen in het gesprek met de intern organisatie heeft Pro Infra de meerkosten voor de aanleg van een gescheiden stelstel in beeld gebracht door het leveren van een extra SSK-raming. Wij zagen dit als een service naar onze opdrachtgever. Op basis van deze extra raming heroverweegt de gemeente om de afkoppeling van het hemelwater mee te nemen.

Onze werkzaamheden voor deze opdracht bestonden uit het maken van een definitief ontwerp (DO) en SSK-raming, vertaling naar bestektekeningen en opstellen van het RAW-bestek. Het DO werd opgesteld om een goed beeld van de omgeving te krijgen en de inpassing van het werk te bewerkstellingen. Pro Infra liet een DTM-meting van het gebied uitvoeren en deed een schouw van de bestaande situatie.

De gemeente Katwijk heeft Pro Infra ook gevraagd voor de begeleiding van het vergunningstraject. Deze worden aangevraagd op basis van het definitief ontwerp.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Berend Lemkes

Berend Lemkes

blemkes@proinfra.nl

06 21344427

Berend Lemkes

Bekijk de diensten van Pro Infra