Slachthuisbuurt – Haarlem

In de Slachthuisbuurt in Haarlem (tussen de Schipholweg, de J.J. Hamelinkstraat, de Merovingenstraat en de Schalkwijkerstraat) worden huurwoningen uit de jaren 50 vervangen door nieuwe appartementen en rijtjeshuizen. Hierbij verandert het stratenplan en worden er nieuwe voorzieningen gebouwd zoals een supermarkt. De Gemeente Haarlem verzorgt de aanleg van de buitenruimte rond deze nieuwe bebouwing. 

Opdrachtgever

Gemeente Haarlem

Opdracht

 • Coördinatie kabels en leidingen
 • Opstellen ontwerp
 • Opstellen bestek
 • Begeleiden aanbesteding
 • Directievoering en toezicht
d

Doelstellingen opdrachtgever

 • Beperkte hinder omgeving
 • Duurzame en fraaie buitenruimte
 • Randvoorwaarden voor Elan Wonen en Albert Heijn
  – Riolering
  – Kabels en leidingen

Situatie

Langs de Schipholweg liggen veel kabels en leidingen (onder andere 50kV elektriciteitsleidingen en hoofddrinkwaterleidingen). Deze moeten verlegd worden in verband met de aanleg van de riolering. Daarnaast wordt de J.J. Hamelinkstraat in het stratenplan verschoven. In eerste instantie vroeg de Gemeente Haarlem onze hulp bij het coördineren van de verplaatsing van de kabels en leidingen. Hiervoor hebben wij een voorlopig ontwerp van het maaiveld en de riolering opgesteld, en op basis daarvan bij negen K&L-bedrijven diverse verleggingen aangevraagd. 

Op basis van goede ervaringen heeft de gemeente besloten Pro Infra ook in te zetten voor het definitief ontwerp, het bestek, de aanbesteding en directievoering & toezicht. Er zijn veel partijen betrokken bij de werkzaamheden en planning, afstemming en coördinatie is dan ook extra belangrijk. 

 • In kaart brengen welke kabels en leidingen er verlegd moesten worden;
 • Contact opnemen met K&L-bedrijven;
 • Opstellen ‘verzoek tot aanpassing’;
 • Afstemmen uitvoeringsplanning en exacte nieuwe ligging.
 • Rioolontwerp
 • Technische uitwerking ontwerp maaiveld
 • Afstemming met Elan Wonen (woningbouwvereniging), diverse aannemers, Albert Heijn (nieuwbouw)
 • Aanvraag vergunningen (water)
 • Opstellen SSK-ramingen
 • Verdere technische uitwerking ontwerp
 • Opstellen RAW-bestek
 • Opstellen directieraming
 • Opstellen BLVC-plan, in samenwerking met bouw- en sloopaannemers
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten en voorstel selectiecriteria
 • Beoordelen inschrijvingen
 • Directievoering en toezicht 
 • Overdrachtsoverleggen met aannemer
 • Backoffice tijdens uitvoering, beantwoorden vragen
 • Opstellen integrale planning met Elan wonen, Albert Heijn, aannemers

Aanpak

Met de hulp van Pro Infra is het project in korte tijd getransformeerd van een bestuurlijk ontwerp naar een uitvoerbaar plan. Dit konden wij realiseren door onze technische kennis over riool en maaiveld, in combinatie met doortastende afstemming met nutspartijen, opdrachtgevers en aannemers. De meerwaarde van Pro Infra tijdens dit project is het ontzorgen van de opdrachtgever op meerdere vlakken. Hierbij is heldere communicatie en het nastreven van afspraken met de verschillende stakeholders belangrijk. Een goede (kennis)overdracht aan de aannemers en het permanent najagen van de nutspartijen heeft gezorgd voor snelle start van de werkzaamheden. 

Voor de omgeving hebben we een BLVC-plan opgesteld met als uitgangspunt dat zij zo min mogelijk hinder ervaren. Met een goed BLVC-plan blijft de omgeving bereikbaar, leefbaar en veilig voor iedereen.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Berend Lemkes

Berend Lemkes

blemkes@proinfra.nl

06 21344427

Berend Lemkes

Bekijk de diensten van Pro Infra