Vernieuwing van de Apollostraat

Opdrachtgever

Gemeente Hoeksche Waard

Opdracht

Het reconstrueren en herinrichten van de Apollostraat.

 • Definitief ontwerp
 • RAW-bestek inclusief bijlagen en aanbesteding
 • Bestektekeningen
 • Adviseren
 • Coördineren van onderzoeken
d

Doelstellingen project

Het realiseren van een vernieuwd maaiveld en een gescheiden rioolstelsel, waarbij materialen zoveel mogelijk duurzaam worden hergebruikt in het project of daarbuiten.

Situatie

De Apollostraat te Strijen was toe aan vernieuwing. Door verzakking van de weg en de leeftijd van de bestaande bomen, staken de wortels van de bomen ver boven het maaiveld uit. Daarnaast was het riool verouderd en sloot de uitstraling en staat van de weg niet meer aan op de wegen in de omgeving. 

Aanpak

Pro Infra heeft samen met de gemeente Hoeksche Waard het Voorlopige Ontwerp verder uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Op basis daarvan is een RAW-bestek, met bijbehorende tekeningen, een bijlage opgesteld en aanbesteed. 

Om dit mogelijk te maken heeft Pro Infra de volgende onderzoeken en adviezen integraal gecoördineerd:

 • DTM-inmeting
 •  Proefsleuven
 •  Bodem- en grondonderzoek
 • Archeologisch bureauonderzoek met aanvullende boringen
 • Bureauonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten
 • Bemalingsadvies

 

 

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Tim van den Broek

Tim van den Broek

Tim van den Broek

Tim van den Broek

tvandenbroek@proinfra.nl

06 25259805

Bekijk de diensten van Pro Infra