Voorbereiding herinrichting Boekhorststraat

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Opdracht

Voorbereiding van de herinrichting van de Boekhorststraat. Onderdeel hiervan waren:

  • RAW-bestek inclusief bijlagen en tekeningen
  • Ondersteuning aanbesteding
  • Aanvragen van offertes voor materialen
  • Het opstellen van directieraming
  • Het opstellen van een totaalkostenoverzicht
  • Ondersteuning bij vergunningen
d

Doelstellingen project

Het realiseren van een mooie en aantrekkelijke inrichting voor de Boekhorststraat met zo min mogelijk hinder tijdens de uitvoering, afgestemd op de wensen van bewoners.

Situatie

De gemeente was op zoek naar een partner die de definitieve ontwerpen, zoals opgesteld door het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag, technisch kon uitwerken tot een RAW-bestek voor aanbesteding. Daarnaast zocht de gemeente ondersteuning voor de aanbesteding, voorbereiding, vergunningen en omgevingsmanagement (bereikbaarheid en fasering).

Aanpak

De gemeente Den Haag heeft in een lang en intensief traject, samen met bewoners en ondernemers een ontwerp opgesteld voor de nieuwe inrichting van de Boekhorststraat. Eisen en wensen zijn opgehaald voor zowel het ontwerp als de uitvoering.

Vervolgens het Pro Infra de ontwerpen technisch beoordeeld en uitgewerkt tot bestektekeningen en RAW-bestek. Tijdens het opstellen van het RAW-bestek is in samenwerking een aanbestedingsstrategie opgesteld op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Belangrijk onderdeel van het project, en daarmee een criterium voor de aanbesteding, was het afstemmen van de uitvoeringsmethode, -planning en fasering op de eisen en wensen de bewoners en ondernemers.

Aan het einde van de aanbesteding heeft Pro Infra samen met de gemeente de plannen van de inschrijvers beoordeeld en is het project gegund aan de inschrijver met de beste prijs kwaliteit verhouding.

Tot slot heeft Pro Infra ondersteund tijdens de uitvoering met het beantwoorden van vragen, meedenken voor oplossingen en aanpassen van tekeningen als dit nodig was.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Tim van den Broek

Tim van den Broek

tvandenbroek@proinfra.nl

06 25259805

Tim van den Broek

Bekijk de diensten van Pro Infra