Projecten

We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact van onze projecten. We zorgen dat gebruikersbelangen en behoeften worden meegenomen bij elke stap in ons werk. We zijn kostenbewust en zorgen dat we onze projecten binnen een zo kort mogelijke doorlooptijd realiseren.

Positieve focus op leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid

Bij Pro Infra hebben we steeds de positieve focus op het leefbaarder, veiliger en duurzamer maken van onze openbare ruimte. We werken voor gemeenten, provincies, aannemers en projectontwikkelaars.

Shafa’at Ramdjanbeg

Directeur

Klanten van Pro Infra