We zijn toekomstgerichte civiel ingenieurs

Pro Infra is een toekomstgericht bedrijf dat de laatste ontwikkelingen in de markt nauw op de voet volgt.

Datagedreven engineering en een leefbare openbare ruimte

Bij Pro Infra zijn we bezig met datagedreven Systems Engineering en BIM/GIS. We zijn expert in BLVC en we lopen voorop met een volledig op maat gemaakte toepassing van Levvr. Andere partijen zijn geïnteresseerd in onze expliciete manier van werken.

Omdat we de maatschappelijke en milieutechnische impact van ons werk serieus nemen, onderzoeken we daarnaast ook het op een duurzamere manier samenwerken met onze partners en het duurzamer realiseren van onze projecten. We nemen onze verantwoordelijkheid om elke leefomgeving beter te maken.

Planontwikkeling van start tot oplevering met Levvr op maat

Wij zijn volop bezig met het ontwikkelen van een afdeling die zich inzet om infrastructurele projecten efficiënt te structuren conform de principes van Systems Engineering. Wij hebben al een eigen op maat gemaakte Levvr-omgeving gebouwd om onze projecten te ondersteunen in verificatie en validatie met aantoonbaar betere resultaten als gevolg. De volgende stap is de doorontwikkeling naar het faciliteren van UAV-GC-projecten die beter aansluiten bij overheden of organisaties die bezig zijn met project- en planontwikkeling of aanbestedingen. Onze ambitie: planontwikkeling verzorgen van start tot oplevering.

Omgevingsmanagement met de Pro Infra Stakeholderanalyse

Voor wie wordt het project uitgevoerd? Welke partijen hebben belang bij de ontwikkeling? Bij elk project zijn verschillende belanghebbenden betrokken die gedurende het project op de hoogte moeten worden gesteld van de voortgang. Met onze Pro Infra Stakeholderanalyse kunt u periodiek meten wie belangrijk is en adviseren wij u welke maatregelen het beste genomen kunnen worden in het belang van het project.

Met onze klanteisen-specificatie heeft u grip op de afspraken die zijn gemaakt en maakt u duidelijk wat wordt meegenomen in de scope van het project. Wij zorgen ervoor dat de procedure wordt uitgevoerd en ondersteunen uw team in welke afspraken worden geaccepteerd.

Opstellen van vraagspecificaties | Geïntegreerde contracten

Wij ontwikkelen samen met een projectteam een vraagspecificatie waarin alle wensen en risico’s strategisch worden gedekt. Wij gebruiken opgedane kennis van onszelf, bestaande basisspecificaties en kennis van de organisatie zodanig tot een herleidbaar eindproduct.

Om effectief een gevoel te krijgen wat in een contract staat maken wij data-analyses en presenteren wij dit met behulp van een dashboard aan het projectteam.

Systeemgerichte contractbeheersing

Wij helpen projecten tijdens de uitvoeringsfase en bieden daarvoor systeem gerichte contractbeheersing om tijdens de uitvoering grip te krijgen op afwijkingen en kostenverhogende omstandigheden.

Kwaliteit. Daar zijn we bij Pro Infra heel expliciet in.

Meer weten over onze transparante en herleidbare manier van werken?