RAW-bestekken en contractvoorbereiding

Een goed contract is de basis voor een geslaagd project. Pro Infra kan opdrachtgevers ondersteunen bij opstellen van zowel RAW-bestekken als geïntegreerde contracten (UAV-GC).

Ruime ervaring met RAW-bestekken

In de afgelopen 10 jaar hebben we een ruime ervaring opgedaan in het opstellen van RAW-bestekken voor tal van projecten: contracten voor rioolvervanging, herinrichting van (binnenstedelijke) weginfrastructuur, bouw- en woonrijp maken van woningbouwlocaties en herinrichting van de openbare ruimte (maaiveldontwerp). Daarnaast hebben we ook bestekken geschreven voor specialistische projecten zoals de aanleg en revitalisering van stadsparken en sportcomplexen.

» Lees onze blog over onze aanpak bij RAW-bestekken

U kunt bij ons terecht voor:

9

RAW-bestekken

  • Directieramingen
  • Nota van Inlichtingen
  • Adviezen: inschrijving, selectie (EMVI) en gunning
9

UAV-GC

  • Systems Engineering
  • Klanteisenspecificatie (KES)
  • Systeemeisenspecificatie (SES)
  • Vraagspecificaties

UAV-GC voor complexe projecten

We hebben ook veel ervaring met het opstellen van UAV-GC. Deze contractvorm is bij uitstek geschikt voor complexe multidisciplinaire projecten met risico’s die het beste beheerst kunnen worden door de markt. In onze aanpak staat het in kaart brengen en beheersen van de risico’s dan ook centraal. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de eisen en wensen van de omgeving en het inzichtelijk maken van de omgevingsparameters.

» Lees onze blog over onze aanpak bij UAV-GC

Pro Infra-aanpak bij contractvoorbereiding

We kennen de standaarden voor contractvorming, maar wij gaan net een stap verder. De aanpak van Pro Infra onderscheidt zich van anderen op de volgende manieren:

9

Bij RAW-bestekken wordt onze werkvoorbereider al vanaf het begin van het project betrokken: hij is de spin in het web. Tijdens het maken van ontwerpkeuzes gebruiken we de expertise van het schrijven van contracten. Door verificaties kunnen we aantoonbaar aan eisen voldoen.

9
Bij het opstellen van bestekken gebruiken we zelf ontwikkelde tools om bijvoorbeeld de hoeveelheden te bepalen. Door deze herleidbaar vast te stellen voorkomen we onduidelijkheden tijdens de uitvoering.

Borgen van kwaliteit bij contracten

Volgens ons ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem borgen we de kwaliteit van elk product door middel van een zesogenprincipe. Alle contractonderdelen worden afzonderlijk gecontroleerd door de opsteller, een teamlid en de projectleider. Na onze inhoudelijke controles toets een intern reviewteam het integrale contract. Dit reviewteam bestaat uit leden met expertixe als opdrachtgever en opdrachtnemer.

Zij hebben oog voor projectrisico’s, tegenstrijdigheden, raakvlakken, omgevingsfactoren en procedures en vergunningen.

Breed partnernetwerk

Soms zijn er projecten die specifieke kennis of ervaring vragen. Hiervoor zetten we, indien nodig, ons uitgebreide netwerk in. We vragen onze partners met ons het betreffende contract te challengen op de specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om ARBO-wetgeving of het toepassen van speciale materialen. Zo worden wij zelf ook weer wijzer en kunnen we de kwaliteit van het contract verzekeren bij onze opdrachtgever

Projectsupport op UAV-GC?

Voor het opstellen van UAV-GC kunnen wij opdrachtgevers ondersteunen in de volgende rollen:
$

Contractmanager

$

Technisch manager

$

Systems Engineer

$

Risicomanager