Privacyverklaring

Pro Infra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pro Infra B.V.
Gildeweg 11
2632 BD Nootdorp
+31 70 330 6634

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Infra verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • IBAN (in het geval van een (arbeids)overeenkomst)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pro Infra verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou uitsluitend in het geval van een (arbeids)overeenkomst:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro Infra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te benaderen voor interessante vacatures of opdrachten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Pro Infra analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit is niet te herleiden naar jouw persoonsgegevens (geanonimiseerd).
 • Pro Infra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pro Infra neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pro Infra) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro Infra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Pro Infra doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

De bewaartermijn van jouw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal zeven jaar bedragen, of korter als door jou (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zal Pro Infra je opnieuw vragen of wij jouw persoonsgegevens voor een langere periode mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van zeven jaar, of korter indien door jou (schriftelijk) aangegeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro Infra deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pro Infra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Pro Infra deelt alle persoonsgegevens die worden opgeslagen in het gezamenlijke CRM-systeem met Pro Infra Project Support. Pro Infra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en geldt als aanspreekpunt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pro Infra gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro Infra.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@proinfra.nl.

Pro Infra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro Infra neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@proinfra.nl

Download onze privacyverklaring in pdf-formaat