Atletiekbaan Amsterdam

Opdrachtgevers

Gemeente Amsterdam, afdelingen Sport & Bos en Grond & Ontwikkeling

Opdracht

Aanleg atletiekbaan en omliggend park

Voor de gebiedsontwikkeling van Elzenhagen Zuid in Amsterdam was het noodzakelijk om de atletiekbaan van vereniging Atos te verplaatsen. Voor dit project heeft Pro Infra de integrale werkvoorbereiding en het projectmanagement verzorgd vanaf het definitief ontwerp (DO) tot en met de aanbesteding.

 

Situatie en aanpak

De polder is voor de aanleg van de atletiekbaan enkele meters opgehoogd met zand. Hierdoor is de bodem gaan zetten. Voor een atletiekbaan gelden strenge eisen voor de vlakheid en dus voor de toegestane zetting. In de DO-fase is onder grote tijdsdruk een advies geschreven over de beste funderingswijze van de baan. Uiteindelijk is gekozen voor een langere voorbelastingsperiode zodat de baan direct op de ophoging aangelegd kon worden. Dit was aanzienlijk goedkoper dan de alternatieven. De langere voorbelastingsperiode was mogelijk, omdat er geen noodzaak was om de baan eerder te verplaatsen, aangezien het nieuwe clubgebouw van Atos begin 2020 gereed zou zijn.

Wij hebben de opdrachtgever geadviseerd om een integraal bestek op te stellen en aan te besteden voor de atletiekbaan en het omliggende park. Daardoor komt de coördinatie bij één aannemer te liggen. Vanwege de diverse omgevingsprojecten als de bouw van het clubgebouw en de aanleg van een brug was dit wenselijk. 

Door de speciale expertise die nodig is voor het aanleggen van atletiekbanen is gekozen om meervoudig onderhands aan te besteden met als gunningscriterium laagste prijs. In Nederland zijn slechts vier partijen gecertificeerd om dit soort werkzaamheden uit te voeren. De strenge normering vanuit de KNAU en de omgevingsfactoren maken dat er nauwelijks ruimte is voor inschrijvers om zich te onderscheiden op kwaliteit.

Onze werkzaamheden bestonden uit het integreren van de diverse ontwerpen. Deze disciplines hebben wij uitgewerkt tot een samenhangend technisch ontwerp. Dit hebben wij vertaald naar een RAW-bestek, waarna wij de Afdeling Inkoop hebben begeleid met het aanbesteden van dit contract. Tijdens de realisatiefase verzorgen wij de backoffice voor de opdrachtgever.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Hendrik-Jaap in ‘t Veld

Hendrik-Jaap in ‘t Veld

hintveld@proinfra.nl

+31 6 15315783

Hendrik-Jaap in 't Veld

9

Ontwerp Dijkpark:

Sant en Co
9

Ontwerp Atletiekbaan:

Siebenga Advies
9

Funderingsadvies:

CRUX
9

Constructief advies:

Van Rossum

Bekijk de diensten van Pro Infra