Woonrijp maken Boekweitkamp

Opdracht

Woonrijp maken Boekweitkamp en herinrichten ecologische zone

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

In 2018 heeft Pro Infra in opdracht van gemeente Den Haag het ontwerp voor het bouwrijp maken van de Boekweitkamp opgesteld. Daaropvolgend is ons gevraagd om het ontwerp en bestek voor het woonrijp maken op te stellen.

Situatie en aanpak

Het woonrijp maken van de Boekweitkamp kent een dynamisch ontwerptraject. Lopende het project zijn er veel wijzigingen doorgevoerd. Pro Infra heeft de impact van deze wijzigingen opgevangen door proactief af te stemmen met de opdrachtgever en de regie te pakken. Dit hebben wij gedaan door tweewekelijkse afstemmingsoverleggen te organiseren om vervolgens de eisen en uitgangspunten expliciet vast te leggen in onze Relatics-omgeving. Door te focussen op het proces ontstaat er ruimte voor de inhoud.

Binnen het project heeft de gemeente Den Haag de volgende doelstellingen gehanteerd:

  1. Het woonrijp maken moet gefaseerd uitgevoerd worden.
  2. Voor de herinrichting van de ecologische zone moet het bestek vroegtijdig klaar zijn om in aanmerking te komen voor financiering.

Om de bovenstaande doelstellingen te bereiken heeft Pro Infra samen met de gemeente structuur aangebracht in de fasering om zo alle deelproducten binnen de afspraken gereed te krijgen. Dit is gelukt door de planning als centraal document te zien. Dit gaf ons de duidelijkheid om de focus op het juiste moment op de goede plek te leggen.

Vragen over dit project?
Stel ze aan de projectleider:

Berend Lemkes

Berend Lemkes

blemkes@proinfra.nl

06 21344427

Berend Lemkes

Bekijk de diensten van Pro Infra