Elk bouwproject begint met locatieontwikkeling

Woonwijk locatieontwikkeling
Gepubliceerd op 22-02-2022

Woonwijken inrichten en bouwen: als projectontwikkelaar of gemeente doet u dat graag. Maar voordat u hiermee kunt beginnen, moet u de locatie bouw- en woonrijp maken. Dat brengt vaak de nodige uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld over de kosten, het watermanagement, klimaatadaptatie en de eisen van het bevoegd gezag. Gelukkig zijn daar goede oplossingen voor. 

Bouw- en woonrijp maken van een locatie

Bij Pro Infra houden we ons graag bezig met locatieontwikkeling: het gereed maken van terreinen zodat er gebouwd en aangenaam geleefd kan worden. Dat begint met het bouwrijp maken van het gebied. Daarvoor moet soms grond worden opgehoogd of verbeterd, kabels en leidingen worden verlegd, watergangen en riolering worden aangelegd of bouwwerken worden gesloopt. Wij maken daar ontwerpen en tekeningen voor, doen onderzoek, schrijven bestekken, begeleiden de aanbestedingen en leiden het proces in goede banen. 

Dat doen we ook als het tijd is om de locatie woonrijp te maken. Dit houdt in dat de openbare ruimte moet worden ingericht met bijvoorbeeld wegen, groenvoorziening, straatverlichting en afwateringssystemen. Graag helpen we onze klanten ook in die fase met de uitdagingen die ze tegenkomen.

Wat kost bouw- en woonrijp maken?

Vaak hikken gemeenten en ontwikkelaars aan tegen de kosten van het bouw- en woonrijp maken van een locatie. Dat begrijpen we, want deze activiteiten vormen maar een deel van het hele bouwproject, terwijl de resultaten niet direct zichtbaar zijn. Het is dan ook zinvol om te kijken hoe je de kosten laag kunt houden. 

Daarvoor is het ten eerste belangrijk om gedegen onderzoek te doen en de resultaten overzichtelijk in kaart te brengen, bijvoorbeeld met GIS. Want alleen als je precies weet hoe het gesteld is met de bodem, het grondwater, de kabels en leidingen en al het andere wat er speelt, kun je een gericht plan van aanpak maken en beperk je hiermee de faalkosten, onnodig en onvoorzien werk. 

Daarnaast kun je de kosten verlagen door alternatieve technieken toe te passen en materialen die al op het terrein aanwezig zijn te hergebruiken. Bovendien kun je kijken naar de uitvoering van het werk: kan dat misschien efficiënter door “werk-met-werk” te maken,  efficiënter inzetten van materieel, een scherpere planning en fasering, een betere risico- en procesbeheersing?

Klimaatadaptatie: de uitdaging van deze tijd

Een andere uitdaging bij locatieontwikkeling is nu klimaatadaptatie. Het wordt steeds belangrijker om maatregelen te nemen die de effecten van klimaatverandering, zoals overmatige regenval en hittestress, opvangen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan meer groen in de nieuwe wijken, zoals meer bomen en planten om de hittestress tegen te gaan, het gebruik van open verharding, waterbuffers, infiltratieriolen en de aanleg van wadi’s. Of een combinatie van maatregelen die als doel hebben om de leefomgeving in deze veranderende wereld aangenaam en toekomstbestendig te maken. 

Pro Infra implementeert op verzoek van verschillende opdrachtgevers nu hiervoor maatregelen in de (her)ontwikkeling van woonwijken. Dit brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee in de vorm van kosten, gebiedsdefinitie, nut en noodzaak en dubbelgebruik van aanwezige grond. Bijvoorbeeld wadi’s integreren met groenzones waarin het water kan worden opgevangen, geborgd worden en in de ondergrond kan worden geïnfiltreerd. 

Pro Infra denkt niet alleen mee bij de realisatie van deze maatregelen, maar denkt ook mee hoe beheerders straks met dit stuk nieuw areaal moeten omgaan, zodat het systeem actueel blijft en haar werk blijft doen in de tijd.

Hoe voldoe je aan alle overheidseisen?

Tot slot lopen projectontwikkelaars vaak tegen de eisen en beperkingen van de vergunningverleners, zoals waterschappen, gemeenten en provincies. Het is lang niet altijd even duidelijk wat er wel en niet is toegestaan. Bovendien verandert het beleid soms tijdens het ontwikkelproces en moet de projectontwikkelaar maar zien hoe hij zich daaraan aanpast.

Onze ervaring is dat communicatie het sleutelwoord hierin is. Ga zo vroeg mogelijk in gesprek met de vergunningverlener en probeer helder te krijgen wat precies de uitgangspunten van het beleid zijn. Bespreek open met elkaar hoe je aan de eisen kunt voldoen en blijf dat gesprek ook tijdens het proces regelmatig voeren. Dan blijkt er vaak meer mogelijk dan je denkt.

“Locatieontwikkeling is ons bij Pro Infra op het lijf geschreven. Met meer dan 15 jaar ervaring snappen we waar je als opdrachtgever tegenaan loopt. We kennen de procedures en weten precies wie je waarvoor moet spreken. Zo leiden we de processen in goede banen en zorgen we dat de communicatie met de stakeholders goed verloopt.”

Shafa'at Ramdjanbeg

Directeur Pro Infra

Wilt u weten hoe we u kunnen ontzorgen bij de ontwikkeling en het bouw- en woonrijp maken van uw locaties? Neem dan contact op met onze directeur Shafa’at Ramdjanbeg, 06 42143714.

Shafa’at Ramdjanbeg
Directeur Pro Infra

Share This