Alle projectkosten in beeld met een SSK-raming

Projectkosten in kaart met SSK-Raming
Gepubliceerd op 04-11-2022

Bijna elk infra-project krijgt er wel mee te maken: overschrijding van de geraamde kosten. Nu de prijzen met de dag stijgen, is dat haast niet meer te vermijden. Op die prijsstijgingen hebt u weinig invloed. Maar waar u wel wat aan kunt doen, zijn uw kostenramingen. Want met een actuele en realistische raming weet u beter waar u aan toe bent. Pro Infra gebruikt daarvoor de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK).

Wat is een SSK-raming?

Een SSK-raming is een kostenraming met een vaste opzet en indeling. Die zijn vastgelegd in de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK), ofwel de CROW-standaard 137. Bij zo’n 90% van de infra-projecten in Nederland wordt gebruik gemaakt van deze systematiek. Daardoor zijn alle SSK-ramingen onderling goed vergelijkbaar. Door het SSK-model te gebruiken weten we zeker dat we geen enkele post vergeten. Ook helpt het model ons om een goede kostenberekening te maken. Daarnaast zorgt het model ervoor dat de posten overzichtelijk worden gepresenteerd. Dat gebeurt op verschillende niveaus: van heel globaal tot uiterst gedetailleerd. 

Waarom een SSK-raming?

Wij kiezen voor SSK-ramingen, omdat we het belangrijk vinden dat u een transparante en complete kostenraming krijgt. Sommige kostenramingen richten zich alleen op de bouwkosten. Maar dat is maar een deel van de totale kosten van een infrastructureel project. De SSK-raming neemt ook alle andere kosten mee, zoals engineeringskosten, vastgoedkosten, nader te detailleren kosten, onvoorziene kosten en kosten voor bijvoorbeeld vergunningen, verkeersmaatregelen en onderzoeken. Bovendien staan die kosten altijd op dezelfde plaats, waardoor u de raming snel kunt doorgronden en vergelijken. Is de raming hoger dan uw budget? Dan kunt u makkelijk zien aan welke posten dat ligt. Samen kunnen we dan kijken naar mogelijke besparingen. En vervolgens stellen we de raming voor u bij. 

Hoe komen we tot een goede kostenraming?

Het maken van een SSK-raming gaat in verschillende stappen. Eerst bepalen we voor welke projectfase we de raming gaan maken en wat de scope van die fase is. Daarna inventariseren we wat er in die fase nodig is aan werkzaamheden, materialen en andere investeringen. Vervolgens is het de kunst om een goede schatting te maken van de kosten van al die elementen.  Bij de materialen is het relatief eenvoudig om de kosten te bepalen: daarvan vragen we de prijzen op bij de leveranciers of raadplegen we onze kostenbibliotheek. Tegelijkertijd is het door de huidige prijsstijgingen steeds moeilijker om te voorzien hoe hoog de prijzen bij de aankoop daadwerkelijk zullen zijn. Daarom maken we gebruik van een onzekerheidsmarge waarin op een glijdende schaal het minimum en maximum wordt aangegeven. Ook adviseren we om de raming regelmatig te actualiseren.  Ingewikkelder is het schatten van de kosten van de andere posten, zoals risico’s, vastgoedkosten, werkzaamheden van derden, verwerving van grond en de tijd die de verschillende werkzaamheden kosten. Dat vereist veel kennis van het uitvoeringsproces, van  het gebied en van informatie van anderen. Gelukkig hebben onze medewerkers die kennis en ervaring: het zijn allemaal ingenieurs die met de voeten in de klei hebben gestaan en talloze kostenramingen hebben gemaakt. Daarnaast evalueren we onze ramingen regelmatig, zodat we eerdere aannames kunnen bijstellen.     Door onze ervaring weten we ook welke posten extra aandacht behoeven. Daarbij gaat het om posten die het risico in zich dragen om hoger uit te vallen dan verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het bewerken van een stuk grond waar mogelijk vervuiling in zit of een herinrichting van een weg binnen een binnenstedelijke omgeving. Naar deze posten doen we extra onderzoek, zodat we onze schatting zo realistisch mogelijk kunnen maken. Want wij denken dat u beter vooraf kunt weten hoe duur iets gaat worden, dan dat u achteraf voor onaangename verrassingen komt te staan. 

Overzichtelijke presentatie en onderbouwing

U krijgt de SSK-raming van ons gepresenteerd in een overzichtelijk, standaard Excelsheet met een kostenrapport. Daarin onderbouwen we onze schattingen en geven we inzicht in alle kostensoorten en posten. Hierdoor kunt u de raming goed gebruiken om keuzes te maken en beslissingen te nemen. En om bijvoorbeeld de directie, de gemeenteraad, het college of andere stakeholders te informeren.  Houd er daarna rekening mee dat een kostenraming niet eindeloos meegaat. Soms loopt een project vertraging op en zit er zomaar een paar jaar tussen de raming en de (her)start van het project. Zeker in de huidige tijd is de kans dan groot dat de raming niet meer klopt en u achteraf een flinke kostenoverschrijding moet verantwoorden. Daarom raden we u aan om uw kostenramingen regelmatig te laten herijken en voor elke projectfase een nieuwe raming te maken. Dan kunt u uw plannen eventueel aanpassen en uw kosten beter beheersen.

“Natuurlijk schetsen we het liefst een rooskleurig kostenplaatje. Maar als dat niet realistisch is, heb je daar later alleen maar last van. Daarom steken we veel energie in een eerlijke en goed onderbouwde SSK-raming. En denken we op basis daarvan graag mee over mogelijke besparingen of aanpassingen.”
Berend Lemkes

Projectleider

Wilt u ook een realistische SSK-raming van uw projectkosten? Of wilt u een raming laten toetsen of herijken? Neem dan contact op met onze projectleider Berend Lemkes, 06 21344427.
Share This