Omgevingsmanagement

Gepubliceerd op 12-04-2021

Hoe beheers je de omgeving op een project? Hoe draag je zorg voor een minimale hinderbeleving? En hoe communiceer je met de omgeving? Deze vragen staan centraal als het gaat om omgevingsmanagement. Bij Pro Infra hechten wij veel waarde aan de omgeving, omdat wij ervan overtuigd zijn dat een betrokken omgeving bijdraagt aan een beheerst project en een breed gedragen ontwerp. In deze blog geven wij een aantal voorbeelden van middelen die wij inzetten.

 

Minimaliseren hinderbeleving door inzet BLVC

 In onze aanpak voor omgevingsmanagement hanteren wij altijd de BLVC-filosofie. Wij richten onze aanpak voor omgevingsmanagement dan ook op bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.

 

Laagdrempelige communicatie

Communicatie met de omgeving is van groot belang. De tijd van inloopavonden is voorbij en mensen willen graag meer gebruik maken van de digitale communicatiemiddelen. Voor diverse projecten zetten wij daarom de omgevingsapp in. De app is laagdrempelig en hierdoor voor iedereen toegankelijk. In de app delen we projectinformatie en nieuws richting de bewoners en ondernemers. In de omgevingsapp laten wij alle communicatie richting de bewoners samen komen. In één overzicht zijn hiermee op ieder gekozen moment de voortgang, laatste updates, aankondigingen en het ontwerp zichtbaar.

Een ander instrument dat wij al succesvol inzetten, is de bewonerskrant. Hierin delen wij de projectvoortgang, ontwerpvarianten en informatie over het participatietraject.

 

Ophalen input vanuit omgeving door middel van GIS

Wij vinden het belangrijk om iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn of haar ideeën te presenteren. Dit zorgt ervoor dat de omgeving actief participeert in het maken van omgevingsplannen. Om dit voor elkaar te krijgen maken wij veel gebruik van GIS (Geografisch Informatiesysteem). Door de inzet van de GIS-omgeving halen wij op een laagdrempelige manier informatie uit de omgeving. De gebruikers geven op eenvoudige wijze, in een interactieve kaart van het projectgebied, hun opmerking/tip/idee, inclusief een foto. Wij benaderen hiermee een zeer brede doelgroep.

 

Weet wat er speelt in de omgeving

Een ander veel gebruikt middel in onze participatietrajecten is de inzet van een online enquête. De enquête is te benaderen via de omgevingsapp. Het geeft de bewoner de mogelijkheid om vragen te beantwoorden over de wijk en aan te geven waar eventuele verbeterpunten liggen. Wij peilen op deze manier wat er speelt in de wijk en waar wij rekening mee kunnen houden tijdens het ontwerptraject.

Lees ook: Projectbeheersing bij Pro Infra

Omgevingsmanagement stopt niet bij het versturen van een bewonersbrief maar begint juist met een uitnodiging tot gesprek.

Hendrik-Jaap in ‘t Veld

Manager Bedrijfsvoering

Meer weten over omgevingsmanagement? Neem contact op met Hendrik-Jaap in ‘t Veld, 06 15315783.

Hendrik-Jaap in ‘t Veld
Manager Bedrijfsvoering

Share This