Pro Infra-aanpak bij RAW-bestekken

uav-cg complexe projecten
Gepubliceerd op 06-03-2020

De afgelopen 10 jaar hebben we bij Pro Infra ruime ervaring opgedaan in het opstellen van RAW-bestekken voor tal van projecten: contracten voor rioolvervanging, herinrichting van (binnenstedelijke) weginfrastructuur, bouw- en woonrijp maken van woningbouwlocaties en herinrichting van de openbare ruimte (maaiveldontwerp). Daarnaast hebben we ook bestekken geschreven voor specialistische projecten zoals de aanleg en revitalisering van stadsparken en sportcomplexen. We kennen de standaarden voor contractvorming, maar wij gaan net een stap verder. We vertellen u graag meer over onze aanpak.
 

De werkvoorbereider als spin in het web

Om een goed uitvoerbaar contract op te stellen betrekken we onze contractschrijver, de werkvoorbereider, al vanaf het begin van het project. Hierdoor gebruiken we zijn expertise voor het schrijven van contracten tijdens het maken ontwerpkeuzes. Deze keuzes en afspraken leggen we vast in onze Relatics-omgeving, bij het opleveren van ieder product voeren we verificaties uit waardoor we aantoonbaar aan deze eisen voldoen.
 

Opstellen RAW Bestek met eigen tools

Tijdens het opstellen van het bestek maken we bovendien gebruik van zelf ontwikkelde tools om bijvoorbeeld de hoeveelheden te bepalen. Uit ervaring weten we dat grondwerk-hoeveelheden tot veel discussie kunnen leiden. Zeker bij zettingsgevoelige gebieden en waar grondsanering noodzakelijk is. Door de hoeveelheden herleidbaar vast te stellen en duidelijk in bestekstekeningen te verbeelden, voorkomen we onduidelijkheden tijdens de uitvoering.
 

Borgen van kwaliteit bij contractvorming

Volgens ons ISO9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem borgen we de kwaliteit van elk bestek door middel van een vierogen-principe. Het bestek wordt gecontroleerd door een collega-werkvoorbereider en de projectleider. Na deze controleslag toetst een intern reviewteam, met experts van opdrachtgever én opdrachtnemer, het contract. Hierbij wordt onder andere gefocust op de samenhang van projectrisico’s, tegenstrijdigheden, raakvlakken, omgevingsfactoren, planningsafspraken en de uitvoerbaarheid. De opmerkingen van het reviewteam worden verwerkt in het bestek. Mogelijke restrisico’s bespreken we met onze opdrachtgever. Hierdoor is ons eindproduct geschikt voor het starten van een aanbestedingstraject.
 

Breed partnernetwerk

Soms zijn er projecten die specifieke kennis of ervaring vragen. Hiervoor zetten we, indien nodig, ons uitgebreide netwerk in. We vragen onze partners met ons het betreffende contract te challengen op de specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om ARBO-wetgeving of het toepassen van speciale materialen. Zo worden wij zelf ook weer wijzer en kunnen we de kwaliteit van het contract verzekeren bij onze opdrachtgever.

Overweegt u ook uw RAW-bestekken bij Pro Infra onder te brengen? Of wilt nog meer weten over onze aanpak? Bel dan nu voor een vrijblijvende afspraak naar: 070-3306634.

Lees ook: De aanpak van Pro Infra bij UAV-GC contracten

Wilt u weten hoe wij RAW bestekken aanpakken? Neem dan contact op met onze werkvoorbereider Roland Termeer, 06 17980898.

Roland Termeer
Werkvoorbereider

Share This